Hoe is het idee ontstaan om deze carrière switch te maken?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er drie jaar geleden, toen ik basiscommandant werd van Kleine-Brogel, nooit aan dacht om ooit uit het leger te gaan. Dat ligt sowieso niet in de aard van een militair. Je moet weten dat Kleine-Brogel met zijn 1.500 manschappen de belangrijkste basis is van het Belgisch leger. Dat was dus een grote uitdaging. Ik heb er ook meteen een punt van gemaakt om breed kenbaar te maken welk goed werk daar wordt gedaan. Niet alleen intern aan de collega’s maar ook daarbuiten in de omliggende gemeenten en bij politici en bedrijfsleiders. Op die manier ben ik in contact gekomen met ondernemers die zagen met welke passie ik mijn organisatie leidde. Ik heb trouwens altijd interesse gehad in het ondernemerschap. Als je dan door een aantal topondernemers zoals Fernand Huts van Katoennatie wordt aangemoedigd om de stap te zetten, dan ga je daar over nadenken. Zo is het zaadje geplant en stilaan beginnen te groeien.

Waar ontstond het kantelpunt om een nieuw pad te kiezen?

Dat kwam omdat opnieuw iemand uit een Limburgs bedrijf mij voorstelde om eens een paar ballonnetjes op te laten in ondernemersmiddens. Een week later zat ik met een headhunter aan tafel en nog een week later maakte ik kennis met Luc Jeurissen,
de eigenaar van TRIXXO. Het is eigenlijk een natuurlijk en ongedwongen proces geweest. Ik had geen sollicitatiebrief uitgestuurd en bij
TRIXXO was er geen open vacature, alhoewel Luc al langer met het idee rondliep om een operationeel CEO aan te trekken. Zo zijn we bij elkaar gekomen. Ik wil ook benadrukken dat ik als een heel dankbaar man en door de grote poort bij defensie ben vertrokken. Maar ik krijg nu de kans om iets dat al langer sluimerde in de praktijk om te zetten.

Welke vaardigheden kan u van defensie naar TRIXXO meenemen?

Bij defensie word je niet enkel academisch of militair gevormd. Ook je karakter en je leiderskwaliteiten worden aangescherpt. Ik heb de voorbije jaren een groot schip met meer dan 1.000 man aan boord toch door woelige wateren geleid. Ik kan u ook verzekeren dat ik voorheen ook al heel wat nuttige ervaring had opgedaan. Als je met een groep militairen naar Afghanistan trekt om daar in gevaarlijke
omstandigheden te opereren, dan kom je terug met heel wat people skills. Bovendien waren we bij defensie gewoon om met beperkte middelen toch elke dag van het jaar kwalitatief werk af te leveren dat bovendien 100 procent betrouwbaar moet zijn. Daar denk ik dat ik mijn sporen wel verdiend heb.

Kon u bij het leger bedrijfsmatig te werk gaan?

Ik heb altijd geprobeerd om die bedrijfseconomische invalshoek ook bij defensie te introduceren. Wij hadden wat wij noemden een management cockpit met meer dan 80 operationele doelen. Die waren niet enkel gericht op het productieproces, maar ook op
elementen die je bij defensie niet meteen zou verwachten.

Geef eens een voorbeeld?

Toen ik drie jaar geleden begon in Kleine-Brogel was daar geen website of een Facebookpagina. Er wordt al snel gedacht dat je
zoiets bij defensie niet nodig hebt. Welnu, niets is minder waar. Als ik nu zie hoe ze met een druk op de knop de boodschappen aan tienduizenden mensen kunnen kenbaar maken omdat we net in die communicatie hebben geïnvesteerd dan vind ik dat positief. Dat werkt zowel intern als extern.

Maar TRIXXO is defensie niet.

Nee, maar er zullen toch heel wat vorige ervaringen ook hier van pas komen. Neem nu mijn verleden als onderhandelaar. Ik
heb vaak in moeilijke omstandigheden in het buitenland of in een diplomatieke omgeving in een onderhandelingspositie gezeten. Zo was ik met het statuut van diplomaat gedurende drie jaar adviseur van de Belgische ambassadeur bij de Navo. Dat ging over luchtvaart, maar ook over nucleaire politiek. Om daar 30 landen op een lijn te krijgen is niet evident. Dat vergt heel wat onderhandeltechniek en voorbereidingen. Ik heb daarna gemerkt dat die vaardigheden in gesprekken met de vakbonden goed van pas
kwamen.

Hoe staat u tegenover vakbonden?

Ik heb altijd goed gewerkt met mijn ondernemingsraad. De contacten verliepen in een goede verstandhouding. Ik omarm die mensen en ik denk dat ze dat ook voelen. Dat neemt niet weg dat ik harde discussies niet uit de weg ga. En uiteindelijk neem ik wel de beslissingen, dat moeten ze respecteren. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen een stem hebben waar naar geluisterd wordt dit altijd elementen oplevert die het hele bedrijf beter maken.

Het leger staat voor discipline. Mogen de medewerkers van TRIXXO zich verwachten aan nieuwe structuren en gedragsregels?

Een beetje discipline en structuur kan nooit kwaad natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld graag dat iedereen op tijd in een vergadering
aanschuift. Ik heb zelf al veel tijd verloren door op tijd te zijn. Maar ik wil de mensen meteen geruststellen. Ik ben geen “die hard” militair. Ik ben in de eerste plaats iemand die zijn jongensdroom om piloot te worden heeft kunnen waarmaken. Dat was toevallig in een militair milieu. Binnen de luchtmacht waren we niet prestatiegericht, maar vooral resultaatgericht. Als we bij TRIXXO onze doelen kunnen realiseren dan is dat belangrijker dan de manier waarop dat gebeurt. Dus nogmaals, ik ben een manager, ik ben een leider, maar zeker niet iemand die staat te brullen.

U bent nu ook het gezicht van TRIXXO. Is dat een rol die u ligt?

Absoluut. Ik vind dat zelfs heel belangrijk dat er een duidelijk gezicht is bij een bedrijf als TRIXXO. Dat staat voor herkenbaarheid. Herkenbaarheid voor een onderneming gaat niet alleen om het product en het merk, maar ook om de personen die dat merk vertegenwoordigen. Herkenbaarheid is een goede zaak voor een moderne onderneming. Dat speelt zowel extern als intern. Door duidelijk als gezicht van TRIXXO naar voor te treden, weten de mensen wie het aanspreekpunt is. Dat maakt het overbrengen van boodschappen een stuk gemakkelijker.

Gaat u snel uw stempel drukken op het bedrijf?

Het is zeker niet mijn bedoeling om hier de boel meteen overhoop te gooien. Dat is ook niet nodig bij TRIXXO. Ik heb een inloopperiode gevraagd van 100 dagen en die is mij ook gegund. Ik krijg daardoor de kans om te kijken, te luisteren en gesprekken te voeren. Zo leer ik de mensen en het bedrijf kennen. Ik wil snel een zicht krijgen op de “best practices” die hier worden gehanteerd zodat we die waar nodig nog kunnen versterken. Het spreekt voor zich dat een groeibedrijf zoals TRIXXO moet zorgen dat het goede fundamenten heeft. Als die sterk genoeg zijn, dan kan je er extra verdiepingen op zetten. Op zich heeft TRIXXO nu al stevige fundamenten. TRIXXO is ongetwijfeld al een sterk merk. Maar als dit bedrijf wil groeien zal er misschien wel versterking van de fundamenten nodig zijn. Dan denk ik aan initiatieven zoals de TRIXXO Arena en de radio- en televisiecampagnes. Ook het bij elkaar houden en versterken van het management om een eenduidig en efficiënt beleid te garanderen doorheen het immer groeiend bedrijf is een focus.

De ambitie van TRIXXO is om snel de omzet te verdubbelen naar 500 miljoen euro. Is dat realistisch?

Daar ben ik van overtuigd. Dat is ons doel nummer een, met als voorwaarde dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. TRIXXO is een sterk merk en een coherent bedrijf waar het fijn is om te werken. Dat moeten we zeker behouden. Maar die verdubbeling is een duidelijke
ambitie. Ik denk zelfs dat we nog verder moeten durven kijken.

Wat is de kracht van TRIXXO?

Het is intussen stilaan een cliché aan het worden, maar TRIXXO is wel een heel sterk merk. Dat is opgebouwd vanuit een collegiale en familiale sfeer met veel warmte en oprecht enthousiasme. Het is een echte band of brothers met een grote snelheid van handelen en een duidelijk doel voor ogen. Die combinatie leidt niet alleen tot naamsbekendheid, maar ook tot kwaliteitsbekendheid.

Kan een bedrijf dat groot wordt en internationale ambities heeft ook een band of brothers blijven?

Daar twijfel ik niet aan. Ik sprak onlangs iemand op een personeelsfeest van TRIXXO hierover. Zij vertelde me dat ze vroeger iedereen op zo een feest kende, maar dat dit niet meer het geval was. En toch had ze het gevoel dat ze iedereen kende. Want iedereen had datzelfde doel: werken voor TRIXXO en als het even kan ook plezier maken met TRIXXO. De x-factor - en bij TRIXXO is dat een dubbele x-factor - die is daar aanwezig. Dat mag je niet onderschatten en dat moet je koesteren, dat moet je bewaken. De familiale sfeer kan je misschien niet altijd uitleggen, maar die is er gewoon.

Hoe gaat u de kennismaking met medewerkers organiseren?

Daarvoor heb ik een heel concreet plan van aanpak. Ik ben sowieso iemand die het principe van “management by walking around” hanteert. Dat werkt beter dan het allemaal vanachter een laptop regelen. Dat betekent dat ik op termijn alle TRIXXO-kantoren wil
bezoeken. Ik had in mijn vorige job de gewoonte om tweewekelijks met 5 andere mensen van de werkvloer aan tafel te gaan zitten. Dat is een formule die mij in staat stelde om een echt gesprek te voeren. Dat is een ontbijtconcept dat ik hier ook wil invoeren. TRIXXO is een bedrijf met veel nationaliteiten en achtergronden.

Hoe gaat u om met diversiteit?

Dat is voor mij geen punt. Of iemand geen varkensvlees eet of geen alcohol drinkt is zijn of haar zaak. De vrije keuze van geloof en geaardheid zijn een recht. Waar het voor mij om draait is de toegevoegde waarde die hij of zij biedt. Alles draait om respect en een goede werkkracht verdient altijd respect.

U komt uit een hoogtechnologische omgeving. Kan u ook communiceren in gewone-mensen-taal?

Dat is altijd de uitdaging. Communicatie gaat niet over wat jij vertelt. Communicatie gaat over wat de ander hoort. Dus het
aanpassen van een boodschap, werkmethodes en instructies is belangrijk. Dat is een uitdaging en een uitgangspunt, maar geen belemmering.

Een groot deel van de organisatie is Franstalig. Spreekt u goed Frans?

Binnen defensie stond ik genoteerd als tweetalig. Ik heb een jaar op een Franstalige universiteit gestudeerd en mijn thesis in het Frans gemaakt. Iemand die mij in het Frans aanspreekt zal ik graag te woord staan in de taal van Voltaire.

Welk belang hecht u aan marketing en communicatie?

Ik hecht daar ontzettend veel belang aan, zowel extern als intern. Als mensen niet weten waar de CEO voor staat dan wordt
het moeilijk om beslissingen te begrijpen en te aanvaarden. Ik zal altijd duidelijk en kordaat beslissen, maar nooit zonder eerst goed geluisterd te hebben. De mensen die met mij werken zullen altijd met hun ideeën bij mij terecht kunnen en er alle credit voor krijgen. Ik heb een hekel aan jaknikkers. Dingen die gezegd moeten worden moeten gezegd worden. Ik geef zeker ruimte om constructief kritisch te zijn naar mij toe. Maar ik neem wel de beslissingen, ik draag de eindverantwoordelijkheid. Daar heb ik mij bij de eigenaar toe geëngageerd en ik zal dat engagement volledig dragen. Dit is voor mij trouwens niet ‘een’ carrièreswitch maar ‘de’ carrièreswitch. Ik voel mij enorm aangetrokken door de dynamiek, de sfeer en de perspectieven van TRIXXO en hoop dus lang met dit topteam te kunnen samenwerken. Op mijn inzet, motivatie en luisterend oor kan iedereen rekenen, ik ‘vlieg erin’ met volle energie!

Deel via social media