Stap 1. Zorg voor veiligheid

Je eerste taak is ervoor te zorgen dat de situatie veilig is. Bekijk het ongeval of de noodsituatie eerst grondig vooraleer je tot handelen overgaat.

Je eigen veiligheid

 • Benader de plaats van het ongeval alleen als je dat kan doen zonder zelf gevaar te lopen.
 • Als je niet zonder risico hulp kan bieden, alarmeer dan meteen de hulpdiensten. Wacht op een veilige afstand op hun komst.

De veiligheid van het slachtoffer

 • Evacueer het slachtoffer alleen als het in gevaar is.
 • Vermijd onnodige verplaatsingen van het slachtoffer.

De veiligheid van de omstaanders

 • Maak omstaanders attent op de gevaren en de risico's van de situatie.

Stap 2. Beoordeel de toestand van het slachtoffer

Ga na of het slachtoffer in levensgevaar verkeert: controleer het bewustzijn en de ademhaling. Door deze zaken te evalueren kan je nagaan of het slachtoffer zich in een levensbedreigende situatie bevindt.
Is dit het geval, dan moet je zo snel mogelijk de hulpdiensten alarmeren. Verleen daarna de noodzakelijke eerste hulp.

  Stap 3. Alarmeer de hulpdiensten

  Alarmeer de hulpdiensten via de noodcentrale 112 vooraleer je verdere eerste hulp verleent. Als er omstaanders zijn, vraag je hen om te alarmeren.

   Stap 4. Verleen verdere eerste hulp

   Als je het bewustzijn en de ademhaling hebt gecontroleerd en de hulpdiensten hebt gealarmeerd, onderzoek je het slachtoffer grondiger en verleen je verdere eerste hulp. Geef voorrang aan de meest ernstige verwondingen. Tijdens de behandeling controleer je regelmatig de vitale functies (ademhaling en hartslag) van het slachtoffer. Nadat je eerste hulp hebt verleend, brief je de hulpdiensten.

    Prioriteiten bij de verzorging

    1. Check of reanimatie nodig is en probeer de persoon bij bewustzijn te brengen

    2. Stelp ernstige bloedingen

    3. Spoel brandwonden

    4. Dek grote wonden af

    5. Immobiliseer letsels aan het bewegingsstelsel

    6. Verzorg de minder ernstige verwondingen

      Zo, nu ben je helemaal voorbereid om levens te redden! :)

      Deel via social media